Beheer en Verhuur

Property Trader, uw partner in Verhuur en Beheer

Op zoek als eigenaar of makelaar naar de juiste huurder voor uw verhuur-of beleggingsobject zijnde: winkel, kantoorruimte, praktijkruimte, horecagelegenheden, opslagruimten etc.? Dat is niet altijd zo makkelijk. Property Trader houdt een actueel bestand bij van zoekers in de markt, hierdoor zijn wij in staat om uw aanbod dagelijks te matchen. Property Trader is gespecialiseerd in het verhuren en beheren van commercieel vastgoed. Derhalve krijgt uw object alle aandacht die het verdiend. Property Trader kan het gehele verhuurtraject en het beheer van uw beleggingsobject(en) of portefeuille voor u uit handen.

Verhuur en Beheer van uw beleggingsobject of -portefeuille in 4 stappen:

Stap 1 Advies opmaat tijdens vrijblijvend intake gesprek

Voordat wij uw beleggingspand of portefeuille in de verhuur en/of beheer nemen komen wij bij u langs om persoonlijk kennis met u te maken en de mogelijkheden tot verhuur en/of beheer te bespreken. In de steeds veranderende markt kunnen wij u adviseren over de verhuurmogelijkheden, huurprijzen en het beheer. Tijdens de opname van uw beleggingspand(en) maken wij een beschrijving van het object, brengen de verhuurbare meters in kaart en nemen wij een aantal foto’s ten behoeve van de presentatie van het beleggingsobject.

Stap 2 Marketing van uw beleggingsobject

Door onze speciale aanpak zijn wij in staat uw beleggingsobjecten snel te verhuren. Dit doen wij met inzet van de volgende middelen:

 • Matching van uw beleggingsobject met ons bestand van kandidaat-huurders;
 • Plaatsing van uw beleggingsobject op onze internetsite: www.propertytrader.nl;
 • Direct mailing van aanbod naar bedrijven in de regio;
 • Plaatsing van uw beleggingsobject op diverse andere websites zoals: voor woonruimte www.pararius.nl (de landelijke verhuursite voor huurwoningen) of op www.wittevlekkenplan.nl (de site voor verhuur van bedrijfsruimten, winkels etc.);
 • Aanbrengen van een poster of bord bij uw beleggingsobject (indien gewenst);
 • Adverteren in kranten en magazines (indien gewenst);
 • Adverteren op internet (o.a. www.speurders.nl, www.marktplaats.nl, etc);

Stap 3 Opstellen van de huurovereenkomst

Wij hanteren een basis huurovereenkomst die gebaseerd is op het door het Ministerie van VROM voorgeschreven model van de Raad voor Onroerende Zaken. Dit wil zeggen dat wij deze per verhuurder aanpassen op zijn specifieke situatie en eventuele eisen en wensen. U bepaalt dus zelf de huurcondities. Wij zullen vervolgens de overeenkomst met alle betrokken partijen doornemen en uiteindelijk voor ondertekening zorg dragen.

Stap 4 Een goed beheer en gedegen onderhoud

Het is ook mogelijk om het beheer van uw beleggingspand volledig aan ons over te dragen. Property Trader behartigd dan uw belangen richting huurders en is aanspreekpunt voor huurders.

Wij bieden een tweetal vormen van beheer aan onze cliënten aan:

Administratief beheer

Administratief beheer bestaat uit het verzorgen van alle correspondentie die samenhangt met verhuur. Het afhandelen van de verplichte administratieve zaken zoals; het innen van de huur, huurindexatie en doorvoeren van huurverhogingen, huuropzeggingen, verzorgen van service afrekeningen, opnieuw verhuren. Tevens wordt bij huuropzegging de verhuurde ruimte door ons geïnspecteerd om na te gaan of het gehuurde in goede staat wordt achtergelaten. Bij huurachterstand wordt door ons in eerste instantie aanmaningen en de incasso verzorgd. Indien nodig zullen wij in overleg met u een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Maandelijks ontvangt u een financiële rapportage over de performance van uw beleggingspand of portefeuille en worden de huuropbrengsten op uw bankrekening bijgeschreven.

Totaal beheer

Omvat naast het Administratief beheer tevens het Technisch beheer en Commercieel beheer.

Technisch beheer

Technisch beheer omvat advies inzake moderniseringen, onderhoud of noodzakelijke aanpassingen van uw beleggingspand(en). Zodoende is de conditie van het pand gegarandeerd voor de toekomst.

Wij voeren inspecties uit van het object (voor- en eindinspecties), verhelpen technische storingen en onderhoudsklachten van huurders, organiseren herstel- en onderhoudswerkzaamheden, houden toezicht en controle op het goed functioneren van gemeenschappelijke voorzieningen en de naleving van bepalingen in de huurovereenkomst en de wijze waarop huurder het object wordt gebruikt.

Commercieel beheer

Commercieel beheer betreft het zorg dragen voor geschikte huurders en het optimaal benutten van de beschikbare verhuurbare oppervlakte in uw beleggingspand. Wij dragen zorg voor marketing en promotie van het object en verzorgen bezichtigingen met kandidaat-huurders c.q. kopers. Ook kunnen wij (bouwkundige) taxaties ten behoeve van de actuele (herbouw)waarde van het object laten uitvoeren.

Wat zijn de kosten?

De kosten die u betaalt voor de verhuurservice als uw beleggingsobject door ons wordt verhuurd zijn 8% exclusief btw van de jaarhuur ofwel 8% exclusief btw van de maandhuur maal 12 maanden. Mocht u zelf een huurder hebben, dan kunt u door Property Trader de huurovereenkomst laten opmaken, de kosten zijn € 150,- exclusief btw. Ook verwachten wij geen exclusief recht in het verhuren van uw beleggingsobject. Zodoende blijft u dus flexibel.

Voor het verzorgen van het beheer en onderhoud van uw beleggingspand(en) worden er afspraken opmaat met u gemaakt, dit geldt ook voor de kosten. Het rendement van uw belegging is voor ons hierbij altijd uitgangspunt.

Tevens kan Property Trader u adviseren over de optimalisatie van uw beleggingsportefeuille. Dit kan door uw beleggingsportefeuille te analyseren en u te adviseren hoe u tot een hoger rendement zou kunnen komen, maar ook door bouwkundige verbetering of projectontwikkeling.

De volgende diensten kunnen door ons worden verleend:

 • Quick scan rendementsanalyse van uw beleggingspand of portefeuille;
 • Verzorgen van de benodigde bouwvergunningen bij gemeenten;
 • Vervaardigen van bouwkundige tekeningen of splitsingstekeningen;
 • Bouwmanagement en uitvoering bij verbouwingen of projectrealisatie.

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak neem vrijblijvend contact met ons op of stuur ons een e-mail.

U kunt uw beleggingsobject ook direct online voor verhuur aanbieden.

Uw huisvesting of vastgoedbelegging, onze uitdaging!