Financieren & verzekeren

Property Trader regelt de financiering en verzekering van uw beleggingspand(en)!

Property Trader is tevens uw partner bij de  de financiering en verzekering van uw beleggingspanden. Wij hebben een eigen afdeling die zich bezig houdt met vastgoedfinancieringen en verzekeringen. Hiertoe onderhouden wij contacten met alle grote vastgoedbanken, private investeerders en verzekeraars.

Dus naast de begeleiding bij de aankoop kunnen wij ook de financiering/herfinanciering of verzekering van uw beleggingspanden verzorgen.

Er zijn verschillende vormen van vastgoed en voor elk daarvan is een specifieke aanpak nodig om een passende vastgoedfinanciering te arrangeren.

Wij maken hierbij onderscheid in:

  • bedrijfsmatig onroerend goed voor eigen gebruik;
  • verhuurd onroerend goed;
  • projectontwikkeling;
  • handelsobjecten.

Door de huidige economische situatie zijn banken voorzichtig met het verstrekken van financieringen. Daarom is een gedegen en complete onderbouwing van uw financieringsaanvraag zeer belangrijk.

Werkwijze:

Na een uitgebreid gesprek wordt in samenspraak met onze tussenpersoon (en uw accountant) een analyse gemaakt van het benodigde werkkapitaal en de optimale financieringsstructuur hierbij. Dit wordt opgenomen in een alles omvattend memorandum. Hierin komen de totale investering, financieringsbehoefte en financiële positie tot uitdrukking. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bedrijfskundige en financiële rekenmodellen welke ook door de financiers worden gebruikt. Zodoende kan de haalbaarheid vroegtijdig worden ingeschat en de slagingskans van de financieringsaanvraag vergroot.

Heeft u een vraag of wenst u gebruik te maken van onze dienstverlening neem dan vrijblijvend contact met ons op. Ook kunt u middels het sturen van een email uw financierings- en verzekeringsvraagstuk aan ons voorleggen. Wij zullen vervolgens contact met u opnemen voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek.

Uw huisvesting of vastgoedbelegging, onze uitdaging!