Sale & Lease back

PropertyTrader.nl uw partner in Sale & Lease back

Veel ondernemers maken gebruik van een Sale & Lease back constructie wanneer zij bijvoorbeeld om hun groeistrategie te realiseren hun liquiditeitspositie dienen te verbeteren. Zodoende kan uw bedrijf onbelemmerd groeien. Daarnaast kunnen er talloze andere redenen zijn waarom u uw liquiditeitspositie wilt verbeteren.

Sale & Lease back in 4 stappen

  • Stap 1 Intake

Na een persoonlijke kennismaking worden door ons de mogelijkheden tot verkoop en terughuur in kaart gebracht. Wij kunnen u adviseren over de verkoopmogelijkheden en de mogelijkheid van terughuur en de daarmee samenhangende huurcondities. Tijdens de opname van uw bedrijfspand(en) maken wij een beschrijving van het object, leggen de exacte metrages vast, bepalen de verkoopprijs en de terug-huurprijs en nemen wij een aantal foto’s ten behoeve van de presentatie van het beleggingsobject. Op het moment dat u ons opdracht heeft gegeven voor de verkoop van uw bedrijfspand(en)  leggen we een en ander vast in een opdrachtbevestiging.

  • Stap 2 Marketing

Wij zullen bij het zoeken naar een koper van uw bedrijfspand grote zorgvuldigheid betrachten. Wij brengen uw bedrijfspand onder de aandacht van de bij ons bekende relaties die actief opzoek zijn naar beleggingsobjecten en bekend zijn met deze zogenaamde Sale & Lease back constructies.

  • Stap 3 Biedingen en bezichtigingen

Wanneer een belegger blijk geeft van interesse, bepalen we eerst of er een basis aanwezig is om tot een feitelijke koopsom te komen. Als we hier voldoende gevoel bij hebben gaan we over tot bezichtiging en nadere kennismaking tussen partijen. Wij begeleiden vervolgens het biedingtraject om te komen tot defintieve prijs afspraken.

  • Stap 4 Koopovereenkomst en notaris

Via de notaris wordt een koopovereenkomst opgesteld en vindt de onderteking hiervan plaats. Op de afgesproken datum gaat u samen met de koper naar de notaris. De ‘akte van levering’ wordt vervolgens getekend en de koopsom betaald.

Kortom: propertytrader.nl neem het gehele Sale & Lease back-traject voor u uithanden.

Wat zijn de kosten?

Wij werken op basis van ‘’no cure no pay” zodat er voor u in eerste instantie geen kosten aan de orde zijn. Wij begeleiden voor u het gehele Sale & Lease back-traject  tot aan het transport bij de notaris. Wanneer onze inspanningen leiden tot een transactie, dus de feitelijke verkoop bij de notaris, ontvangt u van ons een retour-commissie van 15% excl. BTW van de 1% excl. BTW aankoopcourtage die wij in rekening brengen bij de koper. Mooier kan het haast niet! Uw beleggingspand verkocht en u ontvangt nog courtage op de koop toe.

Indien u nadere informatie over de mogelijkheden van een Sale & Lease back constructie voor uw bedrijfspand wenst neem dan contact met ons op.

Uw huisvesting of vastgoedbelegging, onze uitdaging!